UAB „Viatora“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0184 „E. komercijos modelio diegimas UAB “ Viatora“. Bendra projekto vertė – 59 930,00 Eur, iš kurių 44 947,50 Eur sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

UAB „Viatora“ įmonė  siūlanti visas su kelionėmis susijusias paslaugas. Įmonė taip pat formuoja originalius, individualius kelionių pasiūlymus pagal kiekvieno kliento poreikius bei teikia draudimo, vizų paslaugas. Viena iš įmonės paslaugų –  apgyvendinimo su augintiniais paslauga.

Iki šiol įmonė savo turizmo produktus pardavinėjo tik tiesioginiu būdu, tačiau neturėdama galimybės valdyti verslo sandorių el. būdu (t.y. vykdyti produktų užsakymus elektroninėse prekybos platformoje), ribojo potencialių klientų ratą ir tuo pačiu įmonės pajamų augimą.

Įmonė, siekdama padidinti konkurencingumą, pritraukti daugiau klientų ir efektyviau juos aptarnauti, labiau išplėsti pardavimus, nusprendė skaitmenizuoti pardavimo procesus ir pardavinėti savo produktus – nuosavas apgyvendinimo su augintiniais paslaugas – naudojantis elektroninės komercijos sprendimais.

Šis projektas inovatyvus tuo, kad bus kuriama elektroninės prekybos platforma, panaudojant pažangiausias informacines technologijas, suteikiančias naujas galimybes inovatyviam produktų pardavimui.

Įgyvendintas projektas leis įmonei efektyviau pardavinėti savo produktus, užtikrins greitesnį ir kokybiškesnį klientų aptarnavimą, sutrumpėjęs produktų pardavimo laikas leis aptarnauti daugiau klientų, tai užtikrins įmonės pajamų augimą.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2022 m. vasario mėn. iki 2023 m. vasario mėn.